Sportovní a rekondiční masáž

Nestačí znát všechny skupiny a druhy masérských hmatů a dokonce ani nestačí umět je zručně a správně provádět; sportovní masáž z těchto prvků vznikne až tehdy, když hmaty provádíme ve správném pořadí, tedy uspořádaně. U většiny poranění sportovci okamžité užití masáže zraněného neprospěje, ale škodí! Správná léčba po eventuální první pomoci začíná diagnózou (rozpoznáním), kterou provede lékař. Ten určuje další postup léčení a také, ve které fázi hojení má nastoupit léčebná masáž (popřípadě pomocí některých prostředků). V této fázi masáž prospívá a někdy znamená nenahraditelnou službu na cestě k rychlejšímu a hlavně plnému návratu zdraví a normální funkce (např. odstranění tuhého kolemkloubního otoku po delší fixaci). Jde tedy o fázi spadající do rehabilitace, doléčování.

Indikace a kontraindikace masáže:

Indikace:
Obecnou, nejširší indikací léčebných a regeneračních masáží je zrychlení regeneračních pochodů, eventuálně fyzické nebo psychické vyladění k nějakému výkonu nebo navození příjemných pocitů např.:

* léčení chorobného stavu (zlepšení nebo vyléčení)
* zlepšení celkového fyzického a psychického stavu
* zlepšení sportovní a pracovní výkonnosti
* zintenzivnění odpočinku a relaxace

Kontraindikace:
Není snad onemocnění, u něhož byla absolutně zakázána jakákoliv masáž. Lze naopak říci, že u většiny chorob a onemocnění může vhodná léčebná masáž (stejně jako např. akupunkturní technika) přispět k léčení. Naproti tomu regenerační, sportovní a klasická masáž má řadu kontraindikací, jejichž nedodržení by mohlo mít závažné zdravotní a případně i soudní následky.

Rozdělení kontraindikační masáže:

* celková
* dočasná (na dobu určitou)
např. horečka, akutní stavy, infekční onemocnění, po zvýšené námaze a vyčerpání, kožní choroby

* trvalá (nikdy nemasírovat)
např.: vážná onemocnění nebo výslovný zákaz lékaře


* částečná
* dočasná (postižená nebo zraněná místa na těle, gravidita)
např.: rány, plísně, modřiny

* trvalá (místa, která nikdy nemasírujeme)
např.: krajina štítné žlázy, uložení mízních uzlin, erotogenní zóny, křečové žíly, pigment, znaménka